Välkommen på söndag 16 sept

Anmälen behöver inte göras.

Vi som kommer och flyger delar på hallkostnaden 5000 kr. Hur mycket detta blir per person avgörs alltså på söndag när vi ser hur många vi blir. Varmt välkommen från kl 9!

David, som nås på 0731513333.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *